SHARK CAMP-Phạm Kim Group

nhb51 - SHARK CAMP-Phạm Kim Group

SHARK CAMP-Phạm Kim Group

SHARK CAMP Pham Kim Group - SHARK CAMP-Phạm Kim Group

Các công việc trong trại mang đến những cơ hội xây dựng kỹ năng, lãnh đạo, đào tạo và làm giàu vô giá mà không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác!

shark camp scaled - SHARK CAMP-Phạm Kim Group

 

Thông Tin Chi Tiết:

???? Trưởng trại: Ts. Nguyễn Hà Bằng

⏰ Thời gian: 02h00 – 24h00 | 08,09,10/09/2022

???? Trại viên: Phạm Kim Group

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN