Đào tạo lãnh đạo cấp cao trường Cao Đẳng Dầu Khí-Vũng Tàu

nhb51 - Đào tạo lãnh đạo cấp cao trường Cao Đẳng Dầu Khí-Vũng Tàu

Đào tạo lãnh đạo cấp cao trường Cao Đẳng Dầu Khí-Vũng Tàu

Dao tao lanh dao cap cao truong Cao Dang Dau Khi Vung Tau - Đào tạo lãnh đạo cấp cao trường Cao Đẳng Dầu Khí-Vũng Tàu

Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ là điều phân biệt các doanh nghiệp trung bình với các doanh nghiệp vĩ đại. Nó có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa một doanh nhân tạo ra một thương hiệu phát triển mạnh – thay vì một thương hiệu chỉ tồn tại.

Thông Tin Chi Tiết:

???? Đào tạo bởi: Ts. Nguyễn Hà Bằng

⏰ Thời gian: 08h00 – 17h00 | 05 – 06/04/2022 | Thứ 3 – Thứ 4

????  Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN